1st
Pengguna Awam

 
 
Untuk sebarang pertanyaan, sila hubungi:

Pertanyaan berkaitan sistem SPIKPA:
03-8687 4848 (ProtectHealth)

Pertanyaan berkaitan Polisi SPIKPA:
Senarai panel insurans

Pertanyaan berkaitan Tuntutan SPIKPA:
Third Party Claim Admin SPIKPA